Best Khmer food អាហារខ្មែរដ៏ឆ្ងាញ់

អាហារខ្មែរដ៏ឆ្ងាញ់ទាំង ១០ មុខ

10 Best Khmer foods

អាហារខ្មែរមានជាច្រើនប្រភេទ រួមទាំងអាហារសម្រន់ និងម្ហូបសម្រាប់ទទួលទានជាមួយបាយ ។ អាហារទាំងនេះសុទ្ធសឹងផ្សំឡើងដោយបន្លែសាច់ ដែលជាទិន្នផលក្នុងស្រុក ។
Including both snack and main dish, these Khmer local food is cooked with local meat and vegetable.

 

1. នំបញ្ចុក  Nom banh chok

©2012 Jerry Redfern

នំបញ្ចុកគឺជាប្រភេទនំសសៃ ហើយគេច្រើនលក់នំនេះនាពេលព្រឹក ។ គេតែងប្រទះឃើញ អ្នកលក់រែកកញ្ច្រែងនំបញ្ចុកលក់ ជាធម្មតានៅប្រទេសខ្មែរ ។
Nom banh chok is one kind of noodles which is often sold by the vendor in the morning. The image of woman carrying it on baskets from a pole balanced on their shoulder selling Nom banh chok is easily caught and becomes a part of Cambodian life.

 

2. ញាំស្វាយសាឡាដខ្មែរ Khmer mango salad

20121104-228750-cambodian-dishes-green-mango-salad-edit

សាឡាដស្រស់ៗ លាយជាមួយបង្គាប្រៃគ្រាម និង ស្វាយខ្ចី បន្លេច​ជា​រូបរាង​ទាក់​ទាញ​គួរ​ឲ្យ​ចង់​ទទូលទាន ។ ញាំស្វាយ​នេះ​គួរ​ទទួល​ទាន​ពេល​រៀប​ចំ​រួច​ភ្លាមៗ ។
This refreshing salad combines with salty dried shrimp and slightly tart green mango – a perfect marriage of different flavours and textures. It is best served straight after preparing.

 

3. អាម៉ុក ត្រី  Fish amok

khmer fish amok

អាម៉ុកត្រីជាអាហារមួយប្រភេទ ដែលមានបច្ចេកទេសចម្អិនដោយឡែកពីគ្នាតាមគ្រួសារនីមួយៗ ។ គេតែងចំហុយវាក្នុងស្លឹកចេក ឬត្រឡោកដូង និងលាបពីលើនូវខ្ទិះដូង ។
Fish Amok is a classic Khmer dish, and everyone we talked to had a family recipe. It’s usually steamed and served in a banana leaf or coconut shell with a little coconut cream on top.

 

4. ប្រហុកខ្ទិះ Prohok Ktis

prohok kteas

ប្រហុកខ្ទិះ ដែលមានឱជារសនេះ ត្រូវបានជាផ្ទាប់ជាមួយអន្លក់បន្លៃស្រស់ ។ វាផ្សំឡើងដោយប្រើត្រីផ្អាប់មួយប្រភេទ (ប្រហុក) ជាមួយគ្រឿងការីខ្មែរ (ខ្ទិះ) ។
The delicious, rich Cambodian dip called prahok ktis is served with fresh crispy vegetables and makes a great introduction to the use of the Cambodian fermented fish called prahok and the curry paste called kroeung in authentic Khmer cuisine.

 

5. ការីសាច់គោនំបុ័ង Beef curry with bread

20121104-228750-cambodian-dishes-beef-curry-edit

ដុំសាច់គោដែលត្រូវបានគេរំងាស់រហូតដល់ផុយ ស្ថិតនៅក្នុងគ្រឿងការីក្រហម ដែលផ្សំឡើងដោយ ខ្ញី ស្លឹកគ្រៃ ខ្ទឹម ខ្ទឹមបារាំង និងស្ករត្នោត ។ ការីខ្លះ​មានរួម​បញ្ចូលនូវ សណ្តែកដី ។ នំប៉័ងស្រួយៗ ជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់ផ្ទាប់ជាមួយការីសាច់គោខ្មែរ ។
Chunks of beef are cooked until spoon-tender in a red curry made from ginger, coriander, lemongrass, shallots, garlic, onions, cardamom and palm sugar. Some versions include peanuts, which soften as they cook in the sauce. Khmer beef curry is served with baguette for dipping.

 

6. លតឆា Lot cha

lot char

លតឆា ជាប្រភេទនំសសៃខ្លីៗ ដែលឆាជាមួយ ខាត់ណា សណ្តែកបណ្តុះ ស្លឹកខ្ទឹម សាច់គោនិងស៊ុតចៀន។ លតដែលធ្វើឡើងពី ម្សៅអង្ករ មាន​លក់​លើ​គ្រប់​ផ្សារត្រី ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។
Lort Cha is a stir-fry dish  made using Lort noodles, Chinese broccoli, bean sprouts, chives, beef and fried eggs.  Lort, which can be found at any fresh food market in Cambodia, are short rice noodles made from rice flour and water.

 

7. បាញ់ឆែវ Banh chev

banh che

អង្ករកិនឲ្យម៉ត់ ចៀនលាយជាមួយសាច់មាន់ ឬសាច់ជ្រួកចិញ្ច្រាំ, បង្គាចំណិត, ខ្ទឹមបារាំង, សណ្តែកបណ្តុះ ។ គេផ្ទាប់វាជាមួយ ត្រសក់, ជីស្រស់និងទឹកជ្រលក់ ដែលមានសណ្តែកដីម៉ត់។
Cambodian rice flour crepe, stuffed with ground chicken, diced prawns, onion, bean sprouts, green onion, served with cucumber, fresh mint, and vinegar sauce with ground peanuts.

 

8. សម្លម្ជួរពងត្រី Samlo Majour with Fish Eggs

samor mar jour creoung

សម្លម្ជូរជាអាហារដែលពេញនិយមសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរ ។ គេហៅវាទៅតាមរសជាតិជូររបស់វា ហើយគេទទួលទានសម្លម្ជូរជាមួយបាយ ។
Samlo Majour is the fifth most famous Khmer dish which has long been a favor among the locals. It is called samlor majour due to it taste, and it generally served with rice.

 

9. ត្រីអាំង Grill fish

grill fish

អ្នកអាចរកត្រីអាំងបាននៅតាមផ្លូវនានា ។ ត្រីអាំងតែងត្រូវបានទទួលទានជាមួយ ទឹកត្រី ទឹកស៊ីអ៊ីង ឬទឹកជ្រលក់ផ្សេងៗ ។
You usually can find grilled fish selling on the street. It is served with rice and fish sauce or tamarind sauce. A delicious khmer local food.

 

10. ខ្ចៅស្ងោរ Steam snail

khmer-foods

ខ្ចៅស្ងោារជាប្រភេទអាហារលក់​តាម​ផ្លូវ​មួយ​ប្រភេទ​ទៀត ដែល​គេ​ទទូល​ទាន​ជាមួយ​ទឹកត្រី​ក្រូច​ឆ្មា ។
This is another Khmer street food where people usually use it with a dipping sauce that was made from fish sauce and lime juice.

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពីអាហារដ្ឋាន ភោជនីយដ្ឋាន លោកអ្នកនៅ ASEAN Markets ដោយឥតគិតថ្លៃ ។
Advertise your canteen, restaurant, food services at ASEAN Markets for free.

 

បន្លែខ្មែរ Just khmer Veggies

3322144f-0c2c-47ab-b9b9-414ba0b2da0c

 

4363 total views, 1 today

No Tags

4363 total views, 1 today

  

Leave a Reply